Oppdatering

Velkommen til forestilling!

Vg3 presenterer Svømmerne av Hanne Ramsdal

Torsdag 9. juni kl. 19.30

Fredag 10. juni 12.10: Skoleforestilling

Søndag 12. juni kl. 18.00

I Vg-salen/videregåendebygget

Gratis inngang. VELKOMMEN!!


Steinerskolen på Hedemarkens videregående avvikles

Årets Vg3 er foreløpig den siste avgangsklassen på vårt ordinære tilbud på videregående Steinerskole på Hedemarken. Det var dessverre for få søkere til at vi kunne starte opp en ny Vg1 klasse høsten 2022. Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken fortsetter med sitt tilbud på videregående.


Steinerskolens videregående trinn er en studiespesialiserende linje som gir deg generell studiekompetanse når du har gjennomført alle tre årene på videregående og oppnådd et faglig nivå som tilsvarer bestått i alle fag.

Vitnemål
Steinerskolen er i utgangspunktet en karakter- og eksamensfri skole, men avgangsvitnemålet er et vanlig tallkarakterskjema. I tillegg får du det tradisjonelle steinerskolevitnesbyrdet, som er et omfattende dokument med fyldige individuelle vurderinger av innsats, arbeid, faglig utvikling og kunnskaps- eller ferdighetsnivå i hvert fag.

Tallkarakterene danner grunnlag for opptak til høyskoler og universitet.