Studiekompetanse

Steinerskolens videregående trinn er en studiespesialiserende linje som gir deg generell studiekompetanse når du har gjennomført alle tre årene på videregående og oppnådd et faglig nivå som tilsvarer bestått i alle fag.

Vitnemål
Steinerskolen er i utgangspunktet en karakter- og eksamensfri skole, men avgangsvitnemålet er et vanlig tallkarakterskjema. I tillegg får du det tradisjonelle steinerskolevitnesbyrdet, som er et omfattende dokument med fyldige individuelle vurderinger av innsats, arbeid, faglig utvikling og kunnskaps- eller ferdighetsnivå i hvert fag.

Tallkarakterene danner grunnlag for opptak til høyskoler og universitet.