Om oss

2011 VG-elev se oppoverVi kan tilby et trygt og oversiktlig skolefellesskap, hvor det er lett å bli kjent med andre elever og med lærerne. I utgangspunktet er Steinerskolen på Hedemarken en 13-årig skole med grunnskole og videregående trinn. Det er likevel ingen forutsetning at du har steinerskolebakgrunn for å søke videregående hos oss. En blanding av nye og «gamle» elever synes vi gir et rikt, åpent og kreativt skolemiljø.

Pedagogikk
Steinerskolens pedagogikk og læreplan er godkjent etter privatskoleloven som «anerkjent pedagogisk retning». Rudolf Steiner (1861-1925) betegnet selv sin pedagogikk som «oppdragelseskunst» eller «kunstnerisk undervisning». Steinerskolen ønsker å sette eleven i sentrum; for oss vil det bl.a. si å legge til rette for at den enkelte føler seg sett og får mulighet til å utfolde sitt individuelle potensial i skolesammenheng.

Steinerskolens pedagogikk bygger på de pedagogiske ideene som Rudolf Steiner la frem ved begynnelsen av forrige århundre. Dette grunnlaget er blitt videreutviklet gjennom erfaringer som siden er gjort i et stadig stigende antall steinerskoler over hele verden – i dag flere enn 1 000 på alle kontinenter.