Om oss

Vi kan tilby et trygt og oversiktlig skolefellesskap, hvor det er lett å bli kjent med andre elever og med lærerne. I utgangspunktet er Steinerskolen på Hedemarken en 13-årig skole med grunnskole og videregående trinn. Det er likevel ingen forutsetning at du har steinerskolebakgrunn for å søke videregående hos oss. En blanding av nye og «gamle» elever synes vi gir et rikt, åpent og kreativt skolemiljø.

Bakgrunn

Steinerskolens pedagogikk bygger på de pedagogiske ideene som Rudolf Steiner la frem ved begynnelsen av forrige århundre. Dette grunnlaget er blitt videreutviklet gjennom erfaringer som siden er gjort i et stadig stigende antall steinerskoler over hele verden – i dag flere enn 1 000 på alle kontinenter.

Vår egen videregående skole startet i 1992. I 2010 flyttet vi inn i et moderne nybygg med klasserom, grupperom, sal og et hyggelig kjøkken- og allrom til bruk for elevene.