Årsoppgaven

I løpet av Vg2 bestemmer elevene seg for et årsoppgavetema. Oppgaven skal inneholde både en teoretisk og en praktisk del, men eleven bestemmer selv hva som skal ha størst vekt.

Eksempler på teoretiske oppgaver:

 • Graviditet og fødsel
 • Miljø og sivilsamfunn i Putins Russland
 • Norsk språkhistorie med det muntlige og dialektene i sentrum
 • «Slikt gjør man da ikke!» Om Et dukkehjem og Hedda Gabler av Henrik Ibsen
 • Fantasy-genren i Vest-Europa – skrivekunst, opphav og funksjon

Eksempler på kunstneriske oppgaver:

 • Fra camera obscura til digital teknologi – med blikk på portrettfotografering
 • Sang – en kilde til selvutvikling?
 • Vincent van Gogh – mannen som malte med hjertet
 • Eventyrenes betydning
 • Animasjon

Eksempler på praktiske oppgaver:

 • Prinsesse for en dag. Den europeiske brudekjolens historie
 • Friluftsliv
 • Grønlandskajakk – historie og utvikling
 • Møbelsnekring
 • Nordamerikas ville mustanger

En fagveileder og en lærerveileder hjelper til med arbeidsprosessen. Gjennom årsoppgaven får den enkelte eleven anledning til å prøve sine evner til selvstendig, fordypende arbeid over lengre tid. Lærerveiledningen skjer i grupper, med gode muligheter for gjensidig inspirasjon og ideutveksling mellom elevene.

I februar avgangsåret leveres den ferdige årsoppgaven. Elevenes årsoppgaveutstilling med presentasjon for et større publikum er utvilsomt et av høydepunktene i skoleåret, både for elever, foresatte, venner og skolens lærere.

Årsoppgaven bedømmes av en ekstern og en intern sensor. En godkjent årsoppgave er en viktig forutsetning for et godkjent vitnemål fra Steinerskolen. Den har også en formell betydning ved søkning til høyere utdannelse.