Årsoppgaven

Årsoppgaven er et alternativ til vanlig eksamen og er anlagt som et 10-timersfag (Vg2 og Vg3). For mange elever har arbeidet med årsoppgaven fått stor betydning for videre studier eller yrkesvalg.

I løpet av Vg2 bestemmer elevene seg for et årsoppgavetema. Oppgaven skal inneholde både en teoretisk og en praktisk del, men eleven bestemmer selv hva som skal ha størst vekt. Det kan f.eks. være å bygge en kajakk, å produsere en animasjonsfilm, å designe og snekre et møbel, å utforske hippiebevegelsen, fordype seg i arkitektur eller litteratur samt mye annet.

En fagveileder og en lærerveileder hjelper til med arbeidsprosessen. Gjennom årsoppgaven får den enkelte eleven anledning til å prøve sine evner til selvstendig, fordypende arbeid over lengre tid. Lærerveiledningen skjer i grupper, med gode muligheter for gjensidig inspirasjon og ideutveksling mellom elevene.

I februar avgangsåret leveres den ferdige årsoppgaven. Elevenes årsoppgaveutstilling med presentasjon for et større publikum er utvilsomt et av høydepunktene i skoleåret, både for elever, foresatte, venner og skolens lærere.

Årsoppgaven bedømmes av en ekstern og en intern sensor. En godkjent årsoppgave er en viktig forutsetning for et godkjent vitnemål fra Steinerskolen. Den har også en formell betydning ved søkning til høyere utdannelse.