Bærekraftige elevprosjekter

Bærekraftige elevprosjekter er valgfrie, tverrfaglige prosjekter hvor elevene får mulighet til å arbeide frem egne ideer.

Fra idémyldring via aktiv lytting til hverandres forslag, bestemmer elevene seg for et par-tre prosjekter. Så skjer ting raskt! Mattetimene brukes til å sette opp budsjett og regnskap. I kunst – og håndverk lærer de om gjenbruk og design i tillegg til praktisk utførelse knyttet til det aktuelle prosjektet. I norsktimene øver elevene kritisk teori og i fysikk lærer de om aktuell fornybar energi. Det reflekteres, diskuteres og aksjoneres. Ytre og indre balanse øves i kunstfag som eurytmi, maling og keramikk. Samarbeidet mot et felles mål skaper engasjement og forsterker forbindelsen mellom tanker, følelser og handlinger. Skolehverdagen blir aktuell.

Eksempler på bærekraftige prosjekter:

  • bagasjesalg av gjenbruksartikler
  • pop­up-butikk med redesign

Kjærligheten til naturen danner grunnlag for å ville skape noe nytt. Denne kjærligheten gjenfinnes i alle språk og alle lands litteratur. Innlevelse i historiske epoker gir innsikt om vår egen tid. I naturfagene settes livet i sammenheng og i samfunnsfagene reflekteres sammenhengen mellom natur og menneske i et videre perspektiv.