Bakgrunn

Steinerskolene oppstod ut fra en sosial reformbevegelse i Tyskland etter 1. verdenskrig. Den første ble grunnlagt av Emil Molt i 1919 i Stuttgart, i samarbeid med Rudolf Steiner. Molt var industrieier (sigarettfabrikken Waldorf-Astoria) og opptatt av arbeidernes og arbeiderbarnas velferd. Han ba Rudolf Steiner utvikle et pedagogisk konsept for en tidsmessig skole på grunnlag av antroposofien (moderne åndsvitenskap). Resultatet ble «Freie Waldorfschule Stuttgart», som ble en mønsterskole for en rekke lignende initiativer i Tyskland og andre land.

I Norge ble skolene hetende «steinerskoler». Den første ble grunnlagt i 1926. Det finnes i overkant av 30 steinerskoler i Norge.

Antroposofi
Rudolf Steiner (1861-1925) la frem antroposofien (antropos sofia, gresk for «menneskevisdom») i en rekke bøker og foredrag. Den har gitt støtet til praktiske virksomheter på mange samfunnsområder. De mest kjente i Norge foruten steinerskolene er biologisk-dynamisk jordbruk, landsbyer for funksjonshemmede, eurytmien og antroposofisk medisin. Også ulike kunstformer som f.eks. arkitektur har hentet verdifull inspirasjon fra antroposofien, ikke minst i steinerskolesammenheng.

Antroposofien gir grunnlaget for en utvidet forståelse av mennesket og verden. I denne betydningen er den også et pedagogisk verktøy. Derimot er antroposofien aldri gjenstand for undervisningen i steinerskolene.

Steinerskolen på Hedemarken
Steinerskolen på Hedemarken ble startet i 1981, videregående trinn i 1992.