Arbeidsmåte

Steinerskolen er bl.a. kjent for sin måte å undervise på – her er noen kjennetegn:

Dialogbasert undervisning: Vanlige lærebøker forekommer sjelden i Steinerskolen. Den muntlige formidlingen står i sentrum. Du utformer egne arbeidsbøker eller bearbeider stoffet på andre måter. Dette gir både lærerne og deg selv større frihet til kreativ omgang med undervisningsinnholdet.

Periodeundervisning: En rekke sentrale emner undervises i tre- til fireukers perioder. Dette gir deg rike muligheter til en rolig bearbeidelse og fordypning av grunnleggende fagområder.

Hovedfagsundervisning: Periodeundervisningen foregår på begynnelsen av hver skoledag fra kl. 8.30 til 10.15. Til hovedfagtimen hører gjerne en kunstnerisk opptakt, samtale om og fordypning av det faglige innholdet, og fremlegg av nytt fagstoff.

Undervisningsmåten i Steinerskolen forutsetter kontinuerlig nærvær og at du er innstilt på en selvstendig arbeidsinnsats. Det innebærer ansvar for egen læring – og samtidig unike muligheter til individuell utfoldelse.

I timeplanen forsøker vi å legge opp til en rytmisk, god skoledag: teorifag (hovedfag) om morgenen, deretter øvingsfag (f.eks. språkfag, kunstneriske fag), og håndverks- og bevegelsesfag på slutten av skoledagen.

Fra kl. 11.15 til 12.10 har vi midttime med kantine.

I Elevhåndbok VG Steinerskole finner du det meste du ellers trenger å vite om skolegangen.