Kunst- og håndverksfag

Undervisning i kunst- og håndverksfag foregår gjennom alle 3 år i en dobbeltime to ganger i uken. Vi har egne verksteder til dette, en sløydsal, et keramikkverksted, en smie og et maleratelier. Innimellom gis det perioder som finner sted ute i det fri, som landart eller steinskulptur.

Andre eksempler som det undervises i, er: grafikk, maleri, tegning, keramikk, toving, produksjon av smykker, smiing, arkitektur, bygging av modellhus, bokbinding og re-design.