Elevhåndboka

Vår undervisning bygger i stor grad på muntlig formidling og dialog, og elevenes nærvær, engasjement og innsats blir derfor ekstra viktig. Etter beste evne vil vi forsøke å tilpasse undervisningen etter den enkeltes behov.

Steinerskolen har en egen godkjent læreplan som angir kompetansemål i hvert fag. Som elev har du alltid rett til å få vite hvilke kompetansemål som gjelder for et bestemt fag. Steinerskolens videregående læreplan med alle kompetansemålene finnes også på www.steinerskolen.no.

Steinerskolen er en eksamensfri skole. Du får terminvurderinger hvert halvår. Avgangsvitnemålet består av et tallkarakterskjema i tillegg til en fyldig individuell vurdering i hvert fag. Fullført videregående gir generell studiekompetanse på lik linje med studiespesialiserende utdanningsprogram i den offentlige videregående skolen.

Les Elevhåndbok VG Steinerskole grundig – det inneholder praktisk informasjon om dine plikter og rettigheter som elev ved videregående på Steinerskolen.