Årsoppgaven

Årsoppgaven gir deg anledning til å utvikle din evne til selvstendig, fordypende arbeid over lengre tid. Du får en lærerveileder ved skolen som hjelper til med arbeidsprosessen. Veiledningen skjer gruppevis i egne timer i skoletiden. Du knytter også til deg en eller flere fagveiledere underveis i arbeidet med årsoppgaven. Årsoppgavefaget har også egne undervisningsblokker i årsplanen for Vg2 og Vg3.

Arbeidet med årsoppgavefaget starter på høsten i Vg2, og i februar blir elevenes årsoppgavevalg forelagt lærerkollegiet til godkjenning. Deretter blir oppgavetemaene offentliggjort og årsoppgavekontraktene undertegnet av elever og lærerveiledere. Det er ikke mulig å endre årsoppgavetema dersom ikke helt nødvendige forhold tilsier det. I så fall må eleven rette en begrunnet skriftlig søknad om dette til lærerkollegiet.

Ett år etter at kontrakten ble inngått, leveres den ferdige årsoppgaven. Kun legeerklæring godtas som gyldig grunn for utsatt innlevering. Erklæringen må foreligge innen fristens utløp. I «årsoppgaveuka» redegjør elevene muntlig for oppgaven under et høytidelig arrangement på skolen. I forbindelse med årsoppgavefremleggelsen arrangeres også en utstilling med alle elevarbeidene.

Årsoppgaven vurderes av en ekstern og en intern sensor. Bestått oppgave er en forutsetning for å få studiekompetanse.

Les mer om Årsoppgaven i Elevhåndbok VG Steinerskole