Fagoversikt

2012 10kl Smiing

Steinerskolens studieforberedende utdanningsløp inneholder tre ulike faggrupper: fellesfag, programfag og praktisk-kunstneriske fag. Undervisningstilbudet har en minimumsramme på 97 uketimer over 3 år. Merk at matematikk, engelsk og naturfag gis både som fellesfag og programfag. I Engelsk 1 gis det avsluttende vurdering etter Vg1.

For naturfagene og de praktisk‐kunstneriske fagene gis det én samlet vurdering på vitnemålet for hver av faggruppene.

  • Naturfag 1 består av Geografi Vg1, Kjemi Vg1, Fysikk Vg1 og Biologi Vg1-3
  • Naturfag 2 består av Kjemi Vg2+3 og Fysikk Vg2+3
  • Praktisk-kunstneriske fag 1 består av Eurytmi Vg1-3, Musikkhistorie Vg2, Drama Vg1+3 og Arkitekturhistorie Vg3
  • Praktisk-kunstneriske fag 2 består av Tegning Vg1-3 og Kunst- og håndverksfag Vg1-3

NB: Elever uten 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen må for å oppnå studiekompetanse gjennomføre en tilleggsundervisning i fremmedspråk på 8 t. For disse elevene tas matematikk programfag (5 t.) ut av undervisningsplanen.

For mer detaljer les Elevhåndbok VG Steinerskole