Fremmøte og fravær

Fravær regnes i antall dager og enkelttimer og føres både på terminvurderinger og vitnemål. 10 prosent fraværsregelen gjelder. Det betyr at man ikke får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter dersom fraværet i et fag overstiger 10 prosent. Se Forskrift til friskolelova §3-3. Grunnlaget for vurdering i fag.

Elevene plikter å delta i ekskursjoner, turer og kveldsarrangementer som hører til undervisningsopplegget, samt jule- og sommeravslutninger. Skolens markedsdager er obligatoriske skoledager.

En elev som pga. sykdom eller andre tvingende grunner må forlate undervisningen, skal melde fra til klassestyrer, faglærer eller skolens administrasjon.

Les mer om fravær i Elevhåndbok VG Steinerskole