Nullmobbing

På Utdanningsdirektoratets nettsiden nullmobbing.no finnes informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.