Orden og adferd

Du får vurdering i orden og adferd i vitnemålet og underveis i halvårsvurderingene. Ordensvurderingen skal være et uttrykk for om arbeidsvanene dine er preget av ansvarlighet, orden, punktlighet og pålitelighet; adferdsvurderingen for om du opptrer hensynsfullt, respektfullt og høflig mot medelever og lærere.

Elev og foresatte skal snarest mulig varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven kan få nedsatt vurdering i orden eller adferd. Varselet skal gi eleven mulighet til å forbedre sin orden eller adferd. Det er lærerkollegiet som avgjør om en elev skal få nedsatt adferdsvurdering.

Les mer om Orden og adferd i Elevhåndbok VG Steinerskole