Skriftlige innleveringer og prøver

Skolens undervisningsform er dialogbasert og krever høy grad av selvstendig bearbeidelse. Det er derfor av stor betydning at du arbeider jevnt med fagstoffet gjennom hele perioden. Dette er en forutsetning for et godt og aktivt læringsmiljø, der ny kunnskap og forståelse hele tiden kan skapes og gjøres til gjenstand for diskusjon og gjensidig utveksling. Det er av største viktighet at du ser på deg selv som deltager i en prosess og som bidragsyter til et kreativt læringsmiljø.

At periodeundervisningen skal fungere godt, forutsetter at materialet du arbeider med tas med til hver hovedfagstime. Det skal kunne bearbeides videre, brukes og presenteres i utveksling med andre elever, og det skal gi læreren innsyn i din faglige utvikling. Å ta fagmaterialet med til hovedfagstimen er derfor en elevplikt. Dette gjelder naturligvis også når det brukes PC til tekstbehandling.

Les mer om Skriftlige innleveringer og prøver i Elevhåndbok VG Steinerskole