Vitnemål og vurderinger

Steinerskolen er en eksamensfri skole. Standpunktkarakterer gis ved avslutningen av et fag, det vil si i henhold til kompetansemål på høyeste nivå. Elevene skal gjøres kjent med hva det legges vekt på i vurderingen av kompetansen i hvert fag.

Avgangsvitnemålet er et tallkarakterskjema, der karakterene 2-6 tilsvarer bestått. I tillegg mottar du et vitnesbyrd som gir et fyldig og mer personlig bilde av kunnskaper og ferdigheter, arbeidsinnsats, medvirkning og utvikling i de forskjellige fagene.

Halvårsvurderinger i fag som ikke er avsluttet er en viktig del av underveisvurderingen. Disse gis ved slutten av 1. termin (cirka 15. januar) og ved skoleårets slutt. Halvårsvurderingene skal også gi rettledning om hvordan du kan øke kompetansen i et fag. Merk at halvårsvurderingene ikke er offentlige dokumenter og derfor ikke skal leveres ut til andre skoler eller til arbeidsgivere.

Les mer om Vitnemål og vurderinger i Elevhåndbok VG Steinerskole