Hvordan søke?

elever videregående steinerskole på hedemarkenSkolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlige skoler.

Søknadsfristen er 1. mars (1. februar for særskiltsøkere) og opptaket skjer gjennom vigo.no. Du finner oss slik:

  • Studiespesialisering med eller uten formgivningsfag
  • Studiespesialisering allment løp
  • Steinerskolen på Hedemarken

Elever fra andre fylker enn Hedmark søker direkte til skolen på skolens søknadsskjema.

Alle søkere blir tilbudt en informasjonssamtale før inntak. Men ta gjerne kontakt for en samtale når som helst!