Studiekompetanse

2012 Bussreklame årsoppgSteinerskolens videregående trinn er en studiespesialisernede linje som gir deg generell studiekompetanse når du har 
gjennomført alle tre årene på videregående og oppnådd et faglig nivå som tilsvarer bestått i alle fag.

Vitnemål
Steinerskolen er i utgangspunktet en karakter- og eksamensfri skole, men avgangsvitnemålet er et vanlig tallkarakterskjema. I tillegg får du det tradisjonelle steinerskolevitnesbyrdet, som er et omfattende dokument med fyldige individuelle vurderinger av innsats, arbeid, faglig utvikling og kunnskaps- eller ferdighetsnivå i hvert fag.

Tallkarakterene danner grunnlag for opptak til høyskoler og universitet.

tidligere_elever2Veien videre
De fleste studier på universiteter og høyskoler krever generell studiekompetanse (studiespesialisering) som opptakskriterium. Det er de enkelte høyskoler og universiteter selv – ved sine opptakskomiteer – som er ansvarlig for opptaket. Klager på opptak blir behandlet i en felles klagenemnd for høyskoler og universiteter.

Du finner mer om studiekompetanse på hjemmesiden til Samordna opptak