Vanlige spørsmål

 • Blir jeg godt nok kvalifisert til videre studier?
  På videregående Steinerskole får du generell studiekompetanse, noe som kvalifiserer til opptak på mange ulike studier (se nettiden til Samordna opptak).
 • Får man karakterer?
  Ja, når du avslutter videregående Steinerskole får du et vanlig vitnemål med karakterer.
 • Er skolen eksamensfri?
  Ja, videregående Steinerskole har verken muntlige eller skriftlige eksamener.
 • Hva er årsoppgave?
  Årsoppgaven er et av skolens programfag. Det er en fordypningsoppgave med valgfritt tema som man jobber med i et helt år. Mer om årsoppgaven.
 • Hva er eurytmi?
  Eurytmi er et kunstfag der elevene beveger sammen i gruppeformer til både språk og musikk. Les mer om faget ved Scenekunstfag.
 • Har jeg mulighet for fordypning?
  Hvis du gjennomfører matematikkfaget i 3. videregående på Steinerskolen vil du være kvalifisert for opptak til studier som krever R1. Du kan også velge fordypning i fysikk (tilsvarende Fysikk 1) og kjemi (tilsvarende Kjemi 1). Dette gir tilleggspoeng ved opptak til videre studier.
 • Får jeg russetid?
  Ja, du kan ha en helt vanlig russetid når du er elev hos oss. I begynnelsen av mai det siste året (vg3) er alle teoretiske fag avsluttet. Skoleåret avsluttes med en studietur og en stor teaterforestilling som klassen setter opp.
 • Må jeg ha gått på Steinerskolen før?
  Nei, det er ingen forutsetning å ha gått på Steinerskolen. Til oss kommer mange elever som har gått i offentlig skole før.
 • Hva koster det?
  En skoleplass hos oss koster 2 480 Nkr/mnd (2020/2021). Det er mulig å søke om å betale mindre dersom man ikke har økonomi til å betale fullt beløp. Skjemaet finnes på grunnskolens nettside.
 • Hvorfor koster det penger?
  Skoleplassen koster penger fordi videregående Steinerskole får lavere økonomisk støtte fra staten enn de offentlige skolene får.
 • Hvordan søke?
  Se SØK HER